Yükleniyor

Sigortacılık Genel

Sigortacılık Genel

Muafiyet nedir?

Sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınan bir hasarın gerçekleşmesi durumunda sigortalı tarafından ödenmesi gereken bedeldir. Örneğin poliçenizde herhangi bir teminat için için uygulanan %10 teminat, o zararın %10’unu sizin ödeyeceğiniz anlamına gelir.
Başa dön

Kloz nedir?

Sigorta sözleşmesine eklenen her bir özel şarta denir.
Başa dön

Prim nedir?

Sigortacının verdiği teminatlar karşısında sigortalının ödeyeceği parasal değerdir.
Başa dön

Ek teminat nedir?

Poliçede verilmesi zorunlu olan teminatların yanında (ana teminatlar) sigortalının ihtiyaçlarına göre seçebileceği ve ek primler ödeyerek alabileceği güvencelerdir.
Başa dön

Teminat nedir?

Poliçe ile güvence altına alınan riskin meydana gelmesi durumunda sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu parasal miktardır.
Başa dön

Sigorta başlangıç ve bitiş tarihi nedir?

Poliçenin yürürlüğe girdiği tarih sigorta başlangıç tarihidir. Bu süre sigorta priminin ödenmesiyle (veya taksitli ödemelerde ilk taksitin ödenmesiyle) başlar. Sigorta bitiş tarihi ise sigortanın geçerliliğini yitirdiği tarihtir.
Başa dön

Sigorta süresi nedir?

Sigorta sözleşmesinin geçerli olduğu zaman aralığını ifade eder.
Başa dön

Sigorta bedeli nedir?

Sigorta sözleşmesinde belirlenen teminatlar kapsamında herhangi bir olumsuz senaryonun gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketinin ödemekle sorumlu olduğu poliçede belirtilen ve tazminatı oluşturan azami bedeldir.
Başa dön

Poliçe nedir?

Sigorta şirket ile sigorta ettiren arasında belirli bir prim karşılığında düzenlenen sigorta sözleşmesidir.
Başa dön

Sigortacı nedir?

Sigorta hizmetini sağlayan ve poliçedeki teminatlar için güvence sağlayan ayrıca bu teminatlar için ödeme yapacağını taahhüt eden tüzel kişidir. Poliçe üzerinde yer alan sigortacı ifadesi ilgili sigorta şirketi için kullanılmaktadır.
Başa dön

Lehtar nedir?

Sigortadan faydalanan kişi anlamını taşır. Bazı sigorta ürünleri sigortalının yaşam kaybı durumunda poliçede belirlenmiş olan lehtara ödeme yapar. Bu durumda da lehtar sigortacının yapacağı ödemeden faydalanan kişi olur.
Başa dön

Sigortalı nedir?

Sigorta poliçesindeki teminatların sunulduğu kişidir.
Başa dön

Sigorta nedir?

Sigorta, herhangi bir riskin veya tehlikenin doğuracağı zararları bu alanda uzmanlaşmış bir kuruluşa devrederek zararları minimuma indirmektir.
Başa dön

Sigorta ettiren nedir?

Sigortayı satın alan kişi anlamına gelir. Sigorta ettiren ve sigortalı bazen aynı kişilerdir. Siz, başkası adına bir sigorta poliçesi satın aldığınızda sigorta ettiren taraf olursunuz.
Başa dön

Sigorta nedir?

Sigorta, herhangi bir riskin veya tehlikenin doğuracağı zararları bu alanda uzmanlaşmış bir kuruluşa devrederek zararları minimuma indirmektir.
Başa dön

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

İletişim Formu

Merak ettiğiniz konular için bize bilgilerinizi bırakın, en kısa sürede sizi arayalım.