Yükleniyor

Ticari Paket Sigortası

Makina Kırılması Sigortası

Nakliyat (Emtea) Sigortası

Emniyeti Suistimal Sigortası

  İnşaat ALL Risk Sigortası

  Taşınan Para Hırsızlık Sigortası

  Elektronik Cihaz Sigortası

  İş Yeri Sigortaları

  Ticari Paket Sigortası

  Ticari Paket Sigortası’na nasıl sahip olabilirim?

  Sayfanın altında yer alan Hemen Teklif Al butonuna tıklayabilir ya da size en yakın Kıbrıs Sigorta acentelerine giderek satın alabilirsiniz.
  Başa dön

  Alternatif işyeri masrafları nedir?

  Deprem haricinde sigorta teminatları arasında yer alan bir hasarın gerçekleşmesi durumunda binanın oturulamaz hale gelmesi ve tamir/yeniden inşaa süreci boyunca en fazla 12 ay olmak şartıyla alternatif işyeri masrafları bu sigorta tarafından karşılanmaktadır.
  Başa dön

  Mal Sahibi Sorumluluk Sigortası nedir?

  Doğal afetler haricindeki teminatlar çerçevesinde oluşacak olan hasarlar ve bu hasarların neticesinde mal sahibine verilecek zararlar teminat altındadır.
  Başa dön

  Enkaz kaldırma nedir?

  Enkaz kaldırma klozu bu sigortanın teminatları arasında yer alan bir hasarın gerçekleşmesi sonucunda doğacak olan enkaz kaldırma masraflarını karşılamaktadır. Bu masraflar sigorta bedelinin %4’ü ile sınırlıdır.
  Başa dön

  Elektronik Cihaz Sigortası neleri kapsar?

  İşyerinde bulunan elektronik cihazların ani ve beklenmedik bir sebeple bozulması nedeniyle tamirat ve ikame masrafları bu sigorta tarafından karşılanmaktadır. Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  Başa dön

  İşveren Sorumluluk Sigortası’nın teminatı nedir?

  İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları nedeniyle işverene düşen hukuki sorumlulukları kapsamaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişiler veya bu kişilerin hak sahipleri tarafından talep edilecek tazminatlar İşveren Mali Sorumluluk Sigortası çerçevesinde poliçede yazılan sigorta bedeline kadar teminat altındadır.
  Başa dön

  İşyeri adresim değiştiğinde bunu bildirmeli miyim?

  Kesinlikle en kısa sürede bildirmelisiniz. Bu sigortayı yaptırırken beyan ettiğiniz adresin geçerli olmaması veya taşınmanız durumunda sigorta poliçesi hükümsüz olacaktır.
  Başa dön

  Makina Kırılması Sigortası

  Teminat dışında olan durumlar nelerdir?

  Savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma oluşacak hasarlar, nükleer maddelerden kaynaklı hasarlar, yangın ve yangın söndürme çalışmaları nedenli hasarlar, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs kaynaklı hasarlar, toprak kayması, çığ, deprem, sel ve su basması hasarları gibi durumlar sigorta kapsamı dışındadır. Teminat dışında olan diğer haller için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  Başa dön

  Makina Kırılması Sigortası ikame masraflarını karşılar mı?

  Makina Kırılması Sigortası ikame masraflarını genel şartlar ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde ödemektedir.
  Başa dön

  Hasarlanan parçanın temin edilememesi durumunda ne olur?

  Sigortalı bir makinanın arızalı parçası piyasadan temin edilemiyorsa ve makina kullanılamaz hale gelmişse, ödenecek tazminat tutarı hasarlı parçanın muadilinin bedeli kadar olacaktır.
  Başa dön

  Makina yazılımları/programları sigorta kapsamına dahil mi?

  Her türlü yazılım ve programlar bu sigorta kapsamı dışındadır.
  Başa dön

  Hangi makinalar için sigorta uygulanmamaktadır?

  Periyodik bakımları yapılan ve yeterli teknik beceriye sahip kişilerce kullanan makinalar için geçerlidir.
  Başa dön

  Bu sigortada uygulanan muafiyet oranı nedir?

  Bu sigortada uygulanan muafiyet oranı her bir hasarda hasar tutarının yüzde 10’udur. Asgari olarak 5.000 TL’dir.
  Başa dön

  Nakliyat (Emtea) Sigortası

  Nakliyeci Sorumluluk Sigortası ile Nakliyat Emtea Sigortası arasındaki fark nedir?

  Nakliyeci Sorumluluk Sigortası taşıyıcıyı sigortalayan ve taşıyıcının sorumluluğunu üstlenen sigorta ürünüdür. Nakliyat Emtea Sigortası taşınan mallara koruma sağlar.
  Başa dön

  Ambalaj yetersizliğinden kaynaklı hasarlar teminat kapsamında mıdır?

  Nakliyat (Emtea) Sigortası söz konusu emtianın orijinal ambalajında taşınması şartıyla geçerlidir. Ambalaj yetersizliği veya uygunsuzluğundan kaynaklanacak olan kayıplar ve hasar masrafları teminat dışındadır.
  Başa dön

  Herhangi bir hasar durumunda ne yapmalıyım?

  Sigortalı mallarda herhangi bir kayıp veya hasar meydana geldiğinde bu hasarın tespiti için derhal bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Hasar başvurusunda bulunurken talep yazısı, orijinal konşimento (varsa), orijinal fatura, orijinal gümrük sertifikası, orijinal yükleme listesi (varsa), T.İ.B.1 Formu (varsa), orijinal sigorta poliçesi ve son olarak taşıyıcıya çekilen protesto evraklarını göndermeniz gerekmektedir. Hasar işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak için Hasar İşlemleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
  Başa dön

  Emniyeti Suistimal Sigortası

  İnşaat ALL Risk Sigortası

  Enkaz kaldırma ek teminatı nedir?

  İnşaat işleri esnasında oluşan bir çökme sonucunda ortaya çıkacak olan enkazın kaldırılması bu sigortanın ek teminatları arasında yer almaktadır. Enkaz kaldırma teminatına da poliçenize ek prim ödeyerek sahip olabilirsiniz.
  Başa dön

  Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası nedir?

  İnşaat veya montaj işleri dışındaki üçüncü şahısların mallarına veya canlarına gelebilecek zararları teminat altına alan sigortadır. Örneğin inşaat yakınına park edilmiş bir araç ya da inşaatın önünden geçmekte olan bir vatandaş bu sigorta kapsamındadır. Ancak inşaat veya montaj işlerinde çalışan veya görevli olan ikinci şahısları kapsamaz. Çalışanlar İşveren Mali Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınabilir.
  Başa dön

  Sigorta bedeli nasıl belirlenir?

  İnşaat ALL Risk Sigortası’nda sigorta bedeli toplam proje bedeli üzerinden belirlenir.
  Başa dön

  İnşaat ALL Risk Sigortası nereden yapılır?

  Size en yakın Kıbrıs Sigorta acentesinden veya sayfanın altında bulunan Hemen Teklif Al butonu yardımıyla bu sigortayı alabilirsiniz.
  Başa dön

  Taşınan Para Hırsızlık Sigortası

  Hırsızlık nedeniyle gerçekleşen bir zararın ödemesi ne zaman yapılmaktadır?

  Gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Kıbrıs Sigorta’ya ulaştırılması durumunda tazminat ödemesi en kısa sürede yapılmaktadır. Bu süre azami olarak 30 gündür.
  Başa dön

  Hırsızlık ve buna bağlı olan hasarlar ne zaman bildirilmelidir?

  Riskin gerçekleşmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle başvuruda bulunulması gerekmektedir. Daha fazla detaylı bilgi almak için Hasar İşlemleri sayfasını ziyaret edebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  Başa dön

  Taşınan Para Hırsızlık Sigortası’nı kimler yaptırmalıdır?

  Genellikle bankalar başta olmak üzere nakit veya kıymetli evrak taşıması yapan tüm kurumlar bu sigortadan yararlanabilir.
  Başa dön

  Taşınan Para Hırsızlık Sigortası için hangi bilgiler istenmektedir?

  Bu sigortayı yaptırmadan önce taşımanın yapılacağı bölge/güzergâh, taşımanın şekli, taşıyan kişi sayısı, taşınan paranın miktarı bilgileri istenmektedir.
  Başa dön

  Elektronik Cihaz Sigortası

  Yangından kaynaklı elektronik cihaz hasarlarını sigorta şirketi öder mi?

  Elektronik cihazlarınızda meydana gelecek olan yangın hasarları ve buna bağlı söndürme çalışmaları sırasında yaşanacak olan kayıplar ve hasarlar bu sigorta kapsamındadır.
  Başa dön

  Hatalı kullanımdan dolayı oluşacak arızalar sigorta kapsamında mıdır?

  Evet, kullanıcı hataları ve ihmalleri nedeniyle ortaya çıkacak olan elektronik cihaz arızaları bu sigorta kapsamında teminat dahilindedir.
  Başa dön

  Cihazların içindeki yazılım/programlara teminat veriliyor mu?

  Sigorta konusu cihazlar içerisinde bulunan veya yüklenmiş olan her türlü yazılım ve program teminat dışındadır.
  Başa dön

  Elektriksel nedenlerden kaynaklanan cihaz hasarları sigorta kapsamında mıdır?

  Elektriksel nedenlerden kaynaklanan hasarlar ilgili cihazın kesintisiz güç kaynağına takılı olması veya voltaj düzenleyici sistemlerin bulundurulması şartıyla teminata dahildir.
  Başa dön

  Elektronik Cihaz Sigortası ile hangi cihazlar sigortalanabilir?

  Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, güvenlik sistemi, otomasyon ve ölçüm ekipmanları başta olmak üzere birçok elektronik cihaz bu sigortayla güvence altına alınabilir. Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir veya size en yakın acentemizden bilgi alabilirsiniz.
  Başa dön

  Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

  İletişim Formu

  Merak ettiğiniz konular için bize bilgilerinizi bırakın, en kısa sürede sizi arayalım.