Yükleniyor

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazası Mali Sorumluluk Sigortası

Uçak Mali Sorumluluk Sigortası

Uçak Gövde Sigortası

Uçak Yolcu Kaza Sigortası

Diğer Sigortalar

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Hasar ödemeleri ne kadar sürede yapılmaktadır?

Hasar sonrasında talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak bize ulaştırmanız durumunda hasar ödemeleri en kısa sürede yapılmaktadır. Gereken bilgiler ve evraklar hakkında bilgi almak için Hasar İşlemleri sayfasını inceleyebilirsiniz.
Başa dön

İşyeri dışında meydana gelecek olan kazalar teminatlar dahilinde midir?

Hayır. Sigorta poliçesinde beyan edilen sigortalı adres dışında meydana gelecek olan tüm hasarlar sigorta kapsamının dışındadır.
Başa dön

Para cezalarını veya ceza davalarının masraflarını karşılar mı?

Para cezaları ile ceza davalarına ait her türlü masraflar Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası’nın teminatları dışındadır.
Başa dön

Bu sigortada muafiyet uygulanıyor mu/muafiyet oranı nedir?

Bu sigortada her bir hasarda %3 oranında muafiyet uygulanmaktadır.
Başa dön

Kimlerin sebep olduğu kazalar/hasarlar sigorta kapsamındadır?

Sigortalının kendisi ve/veya yanında çalışanların sebep olduğu bedeni veya maddi zararlar sigorta kapsamındadır.
Başa dön

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası sadece maddi hasarları mı teminat altına alıyor?

Bu sigorta ürünü üçüncü şahıslara verilecek olan maddi hasarların yanı sıra yaralanmaları, sakatlıkları ve yaşam kayıplarını güvence altına almaktadır.
Başa dön

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası nereden yapılır?

Size en yakın acentelerimizi ziyaret ederek veya sayfanın altında bulunan Hemen Teklif Al butonu yardımıyla bu sigortayı yaptırabilirsiniz.
Başa dön

Kasten bir olaya neden olan kişilerin zararları bu sigorta kapsamında mıdır?

Olaya kasten neden olan kişilerin vereceği hasar ve kayıplar bu sigorta teminatının kapsamı dışındadır.
Başa dön

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası hangi hasarları karşılar?

Bu sigorta tehlikeli maddeler nedeniyle kişilere verilen bedensel hasarlar ve bu maddeler nedeniyle ortaya çıkacak olan maddi hasarları karşılamaktadır.
Başa dön

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası’nı kimler yaptırmalıdır?

Tehlikeli maddeleri üreten, depolayan, satan, taşıyan tüm işletmelerin yaptırması gerekmektedir.
Başa dön

Hasar ödemeleri ne kadar sürede yapılmaktadır?

Hasar sonrasında talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak bize ulaştırmanız durumunda hasar ödemeleri en kısa sürede yapılmaktadır. Gereken bilgiler ve evraklar hakkında bilgi almak için Hasar İşlemleri sayfasını inceleyebilirsiniz.
Başa dön

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası nereden alınır?

Size en yakın acentelerimizi ziyaret ederek veya sayfanın altında bulunan Hemen Teklif Al butonu yardımıyla bu sigortayı satın alabilirsiniz.
Başa dön

Sadece sigorta süresi içinde gerçekleşen olayları mı teminat altına alıyor?

Mesleki Sorumluluk Sigortası, sigorta sözleşmesi yapılmadan önce gerçekleşen ve sözleşme süresi içinde tazmin edilmek istenen durumları, ayrıca sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olayları ve bundan dolayı doğabilecek durumları teminat altına almaktadır.
Başa dön

Hangi doktorlar sorumluluk sigortasından yararlanabilir?

Serbest, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri ve uzman hekimler Mesleki Sorumluluk Sigortası (Hekim Sorumluluk) yaptırabilir.
Başa dön

Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın teminatları nelerdir?

Mesleğinizi icra ederken üçüncü şahıslara verebileceğiniz maddi ve bedeni hasarlar için teminat sağlamaktadır. Mesleğinizden dolayı bir kusur, hata veya ihmal nedeniyle karşılaşacağınız tazminatlara karşı sizi korur.
Başa dön

Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmak istiyorum yararlanabilir miyim?

Mesleki Sorumluluk Sigortası doktorlar, serbest muhasebeciler, mali müşavirler, avukatlar, mimarlar ve sigorta acenteleri için farklı klozlara sahiptir.
Başa dön

Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

Nakliyeci Sorumluluk Sigortası nereden alınır?

Size en yakın Kıbrıs Sigorta Acenteleri’ni ziyaret ederek veya sayfanın altında bulunan Hemen Teklif Al butonu yardımıyla bu sigortayı satın alabilirsiniz.
Başa dön

Nakliyeci Sorumluluk Sigortası taşınan mallara güvence sağlar mı?

Nakliyeci Sorululuk Sigortası sadece taşıyıcıyı ve taşıyıcının sorumluluğunu üstlenen bir sigorta ürünüdür. Nakliye edilen emteaları sigortalatmak isterseniz Nakliyat (Emtea) Sigortası’nı inceleyebilirsiniz.
Başa dön

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Para cezaları veya ceza davalarının masrafları bu sigorta tarafından karşılanır mı?

Para cezaları ile ceza davalarına ait her türlü masraflar (avukatlık masrafları da dahil olmak üzere) İşveren Mali Sorumluluk Sigortası’nın teminatları dışındadır. Ancak hükmolunan tazminat sigorta bedelini aşarsa sigortacı, avukatlık ücretleri dahil dava masraflarına ancak sigortada bedeli kadar iştirak eder.
Başa dön

Hangi durumlarda İşveren Mali Sorumluluk Sigortası geçerli olmaz?

Poliçe üzerinde aksi belirtilmediği müddetçe işyeri dışındaki kazalar, meslek hastalıkları, para cezaları ile ceza davalarına ait masraflar ve manevi tazminat talepleri bu sigortanın kapsamı dışındadır.
Başa dön

Asansör Kazası Mali Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazası Mali Sorumluluk Sigortası zorunlu mudur?

Evet, asansör kazaları neticesinde meydana gelebilecek olan kazalar için bu sigortanın yaptırılması zorunludur.
Başa dön

Asansör Kazası Mali Sorumluluk Sigortası neleri teminat altına alır?

Asansörde meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü kişilere verilecek olan maddi veya bedeni zararları teminat altına almaktadır.
Başa dön

Asansör Kazası Mali Sorumluluk Sigortası’nı kimler yaptırmalıdır?

Asansörlü bir binaya sahip olan bina yöneticileri/sakinleri başta olmak üzere kurumunda asansör bulunan oteller, hastaneler ve okullar bu sigortayı yaptırmalıdır.
Başa dön

Asansör Kazası Mali Sorumluluk Sigortası nerede yapılır?

Size en yakın Kıbrıs Sigorta Acentelerini ziyaret ederek veya sayfanın altında bulunan Hemen Teklif Al butonu yardımıyla bu Asansör Kazası Mali Sorumluluk Sigortası’nı satın alabilirsiniz.
Başa dön

Asansör Kazası Mali Sorumluluk Sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliyim?

Sigorta poliçenizi satın alırken üzerinde asansörün markası, tipi, kullanım tarzı, taşıma kapasitesi, bulunduğu adres gibi detayların doğru ve eksiksiz olduğunuzdan emin olun.
Başa dön

Uçak Mali Sorumluluk Sigortası

Uçak Mali Sorumluluk Sigortası nereden alınır?

Size en yakın Kıbrıs Sigorta Acentelerini ziyaret ederek veya sayfanın altında bulunan Hemen Teklif Al butonu yardımıyla bu Uçak Mali Sorumluluk Sigortası’nı satın alabilirsiniz.
Başa dön

Hangi hava taşıtları Uçak Mali Sorumluluk Sigortası’nı yaptırmak zorunda değildir?

Azami kalkış ağırlığı 500 kg. altında olan hava taşıtları bu sigortayı yaptırmak zorunda değildir.
Başa dön

Uçak dışındaki hava taşıtları için bu sigorta yaptırabilir mi?

Evet, uçuş siciline kayıtlı hava araçları, insansız hava araçları ve yabancı sivil hava araçları bu sigortayı yaptırabilir.
Başa dön

Uçak Mali Sorumluluk Sigortası hava taşıtının kendisini sigortalar mı?

Hayır. Bu sigorta sadece hava taşıtlarının üçüncü kişilere vereceği hasarları karşılamaktadır.
Başa dön

Kar kaybı ve kira kaybı zararlarını karşılar mı?

Uçak Mali Sorumluluk Sigortası’nda üçüncü şahısların maruz kalacağı kar kaybı ve kira kaybı dahil tüm dolaylı zararları kapsam dışındadır.
Başa dön

Uçak Gövde Sigortası

Uçak Gövde Sigortası sadece uçaklar ve helikopterler için midir?

Uçak Gövde Sigortası’nın teminatları her ne kadar sadece uçaklar ve helikopterler için geçerli gibi görünse de bu sigorta diğer hava taşıtları için de satın alınabilir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başa dön

Uçak Mali Sorumluluk Sigortası ile Uçak Gövde Sigortası arasında nasıl bir fark var?

Uçak Mali Sorumluluk Sigortası bir hava taşıtının üçüncü kişilere vereceği zararları karşılamaktadır. Uçak Gövde Sigortası ise hava taşıtının kendisini teminat altına almaktadır.
Başa dön

Uçak Gövde Sigortası nereden satın alınır?

Size en yakın Kıbrıs Sigorta Acentelerini ziyaret ederek veya sayfanın altında bulunan Hemen Teklif Al butonu yardımıyla Uçak Gövde Sigortası’nı satın alabilirsiniz.
Başa dön

Uçak Gövde Sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Sigorta poliçenizi satın alırken üzerinde uçak markası, seri numarası, modeli gibi detayların doğru ve eksiksiz olduğunuzdan emin olun.
Başa dön

Uçak Gövde Sigortası nerelerde geçerlidir?

Uçak Gövde Sigortası KKTC hava sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti hava sınırları içerisinde geçerlidir.
Başa dön

Uçak Yolcu Kaza Sigortası

Uçak Yolcu Kaza Sigortası’nda uygulanan muafiyetler nelerdir?

Uçuş rizikolarında sigortalı bedelin %5’i, yer rizikolarında sigortalı bedelin %5’i ve maddi zararlarda hasarın %5’i oranında muafiyet uygulanmaktadır.
Başa dön

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

İletişim Formu

Merak ettiğiniz konular için bize bilgilerinizi bırakın, en kısa sürede sizi arayalım.