Yükleniyor

Hissedarlarımız

Güçlü sermaye ve ortaklık yapısına sahip olan Kıbrıs Sigorta, 1995 yılından bu yana KKTC ekonomisine ve halkına finansal koruma sağlıyor. Kıbrıs Sigorta sermayesinin %37’si KKTC Kalkınma Bankası’na, %21’i ETİ Teşebbüsleri’ne, %17’si Kıbrıs Vakıflar Bankası’na, %14’ü Okyay Nazım Yatırım ve Finansman Ltd.’ye, %6’sı Mez Koop Ltd’ye, %5’i ise diğer hissedarlara aittir.

KKTC Kalkınma Bankası (%37)
ETİ Teşebbüsleri (%21)
Kıbrıs Vakıflar Bankası (%17)
Okyay Nazım Yat. ve Finans Ltd. (%14)
Mez Koop Ltd. (%6)
Diğer Hissedarlar (%5)