Yükleniyor

Hakkımızda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sigortacılık faaliyetleri 1995 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde tescilli sigorta şirketlerinin tayin ettikleri genel acentelikler tarafından yürütülüyordu. Yerel sigorta şirketlerinin kuruluşuna yönelik devlet politikası çerçevesinde K.K.T.C. Meclisi’nin 39/1993 sayılı Sigorta Hizmetleri Yasası ile yerel sigorta şirketlerinin faaliyete geçmesi mümkün kılındı.
Bu çerçevede Kıbrıs Sigorta Şirketi Limited halka açık şirket statüsünde ilk yerel sigorta şirketi olarak 19 Nisan 1995 tarihinde tescili yapılmış olup faaliyetlerine 1 Eylül 1995 tarihinde başlamıştır. Kıbrıs Sigorta Şirketi Limited’in kuruluş amacı ve vizyonu yerel sigorta şirketlerinin kuruluşunda öncülük yapmak, sağlıklı bir sigortacılık sektörü yaratılmasını mümkün kılmak, sektörde serbest piyasa kuralları içerisinde fiyat rekabeti sağlamak, sunulan hizmet kalitesi vs. hususlarda tanzim edici öncü rol oynamak olarak özetlenebilir.
Kıbrıs Sigorta Şirketi Limited’in güçlü mali yapıya dayalı bir reasürans sistemi ile desteklenen kurumsal yapısı aracılığıyla ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında, yüksek rekabet gücüyle ve uluslararası kredibiliteye sahip bir konumda faaliyet yürütüyor. Yarattığı fonlarla K.K.T.C ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayan Kıbrıs Sigorta Şirketi Limited, sigortacılık sektöründe bir denge unsurudur ve sektörün lokomotifidir.
Kıbrıs Sigorta’nın nasıl kurulduğunu dönemin Maliye Bakanı Salih Coşar anlatıyor:
“KKTC’de sigorta şirketleri 1950’li yıllardan 1996 yılına kadar Türkiye ve diğer yabancı sigorta şirketlerinin şube şirketleri olarak çalışmaktadır. Maalesef 1995-1996 yılına kadar yerli sigorta şirketi kurulamamış ve çalışamamıştır. Biz yasayı yapana kadar ülkede yerel sigortacılık yoktu, var olanlar da Türkiye’deki veya İngiltere’deki sigorta şirketlerinin şubeleri konumundaydı. İlk bakan olduğumda, 1989’da ilk kez sigorta yasasını gündeme getirdim. Amacım her faaliyetin daha fazla kurumsallaşması için gayret göstermekti.
Kuzey Kıbrıs’ın ilk sigorta şirketi Kıbrıs Sigorta 1 Eylül 1995 yılında kurularak ilk poliçesini kesti. 1993’de yasasını geçirdiğim sigorta yasasının tüzükleri ve sigorta şirketinin kurulmasına nedense başlanamamıştır. Yeniden Ekonomi ve Maliye Bakanı olduktan sonra gerekli tüzükleri hazırlatıp, 19 Nisan 1995’de tescili yaparak 1 Eylül 1995’de sigortacılık faaliyetlerine başlamıştır. Yerel sigorta şirketleri kurulurken devletin de ortak olduğu “Kıbrıs Sigorta” şirketi kurulmuştur. Ve halen faaliyettedir.